Bel ons: 0474776783

Staalanalyse asbest

  • In het kader van een asbestattest

Bij het opmaken van het asbestattest kan de Asbest Deskundige Inventarisatie niet altijd met zekerheid visueel of door expertise vaststellen of bepaalde materialen asbesthoudend zijn. Van deze materialen zal dan een staalname gebeuren. Bovendien moet van een aantal asbest verdachte materialen verplicht een staal genomen worden. 

  • Ook particulieren en bedrijven kunnen bij ons terecht voor een analyse van asbestverdachte toepassingen in hun woning of pand.

Ook wanneer u geen asbestattest nodig hebt, maar u wil op de hoogte zijn van eventuele asbesthoudende materialen in uw woning/pand, kunt u beroep doen op onze expertise.

Wij komen ter plaatse om uw pand aan een inspectie te onderwerpen en nemen eventueel monsters van verdachte materialen. U krijgt hiervan een laboverslag.

Op onze foto pagina vindt u de meest voorkomende asbesttoepassingen die u kunt aantreffen in uw woning.

ARS DRIESEN BV laat deze staalnames analyseren door een door de FOD WASO erkend laboratorium. 

ARS Driesen BV
ARS Driesen zorgt voor een professionele aanpak van uw asbest attest tegen competitieve prijzen. Contacteer ons nu om een afspraak te maken.