Bel ons: 0474776783

Staalanalyse asbest

Bij het opmaken van het asbestattest of asbestinventarisatie kan de Asbest Deskundige Inventarisatie niet altijd met zekerheid visueel of door expertise vaststellen of bepaalde materialen asbesthoudend zijn. Van deze materialen zal dan een staalname gebeuren. Bovendien moet van een aantal asbest verdachte materialen verplicht een staal genomen worden. 

ARS DRIESEN BV laat deze staalnames analyseren door een door de FOD WASO erkend laboratorium. 

Ook particulieren kunnen stalen bij ons binnenbrengen voor onderzoek. Deze stalen moeten dubbel verpakt worden aangeleverd. Wees voorzichtig bij het nemen van het asbest staal en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.

Hoe asbest te herkennen en ermee om te gaan vindt u op de site van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/asbest-in-uw-woning

ARS DRIESEN BV geeft u graag advies.

ARS Driesen BV
ARS Driesen zorgt voor een professionele aanpak van uw asbest attest tegen competitieve prijzen. Contacteer ons nu om een afspraak te maken.